Lyckas med din mat!

Varför svenskt kött?

Svenskt_kott_Marke_rits-Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är uppfödda enligt världens mest omfattande djurskyddslag.

Svenskt_kott_Marke_rits-Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är friska djur. Den svenska djuruppfödningen har EU:s lägsta antibiotikaanvändning.

Svenskt_kott_Marke_rits-Respekt för djurens behov av naturligt beteende: I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå.

Svenskt_kott_Marke_rits-De svenska grisarna får strö och får behålla sin knorr.

Svenskt_kott_Marke_rits-De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete.